Vätskor

PE rörsystem korroderar inte och har en förväntad lång livslängd. Den mycket goda flexibiliteten, hållbarheten, jämna insidan samt kemiska motståndskraften är starka argument för användning inom transport av vätskor. Elsvetsning säkerställer mot läckage.

drinking-water-page9 Dricksvattenförsörjning

Rent dricksvatten är en begränsad resurs och ett av de viktigaste livsmedlen som vi har. Det är därför som vattenverk mer och mer väljer PE material som inte korroderar, har en jämn insida (inga rester byggs upp) samt en förväntad lång livslängd. PE rör som är elsvetsade garanterar att dricksvatten når konsumenter utan läckage.

Standard PE delar inom detta område är:

 02 682-RTV/19617 Processvatten inom industrin

Den mycket kemiska motståndskraften och breda temperaturområde gör PE trycksystem mycket lämpad för installationer i t.ex. process och matindustrin och för simbassänger.

Standard PE delar inom detta område är:

 

waste-water-transport-page9 Avloppsvatten transport och rening

Den höga hållbarheten, temperaturtåligheten samt kemiska motståndskraft gör PE trycksystem mycket lämplig för avloppstransport och i reningsverk.

Standard PE delar inom detta område är: