PE Rördelar

Våra PE delar har använts i över 40 år där det har krävts rörsystem av hög standard av hållbarhet och tillförlitlighet. Denna höga standard möts genom att kombinera PE materialets fantastiska egenskaper med homogena svetspunkter.

Vattenledningsinstallationer

Den höga hållbarheten, temperaturegenskaper samt motståndskraft mot olika kemikalier gör PE trycksystem mycket ändamålsenligt för vattentransport. Vi har allt från standardprodukter till specialtillverkade produkter.

Avloppsinstallationer

God flexibilitet, stor motståndskraft och temperaturtålighet gör PE trycksystem mycket lämpligt för användning i tryckavloppssystem.

Rörsystem inom processindustrin

Den mycket goda kemiska motståndskraften och värmetåligheten gör PE trycksystem mycket ändamålsenligt till att användas inom process och matindustrin.

System för förflyttning av fasta ämnen

Den höga hållbarheten, goda flexibiliteten tillsammans med den jämna inre ytan gör PE trycksystem mycket väl lämpat för transport av fasta ämnen såsom sand, grus samt muddring inom t.ex. gruvindustrin.