ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY AB – INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad: 2018-05-20

Aliaxis Utilities & Industry AB värnar om din integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvariga samlar in och använder personuppgifter och hur dessa hanteras hos oss enligt gällande lagar och förordningar så som (EU) 2016/679, dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att lämna något av följande till oss godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy:

  • Lämnar ditt visitkort till oss
  • Lämnar dina kontaktuppgifter oss
  • Skickar en fråga eller förfrågan till oss
  • Är kund till oss

Aliaxis Utilities & Industry AB, Stormbyvägen 6, 163 55 Spånga, organisationsnummer 556193-0479, ansvarar för de personuppgifter som du lämnar till oss.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan exempelvis vara namn, titel, e-postadress, adress eller telefonnummer. Med behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, organisering och lagring.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
När du har varit i kontakt med någon av Aliaxis anställda lämnar du personuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna fullgöra våra överenskommelser och avtal med dig.

Syfte med behandling av personuppgifter
Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:

Fullgöra avtal
För att vi ska kunna offerera, producera och leverera den produkt som du köpt av oss.

Kommunikation
De kontaktuppgifter du har angett till oss kan användas för att skicka information och uppdateringar om order, offerter, produktnyheter, inbjudningar till seminarium, mässor och/eller annan marknadsföring.

Mottagare av personuppgifterna
Vi överför inte din personliga information till tredje part. Undantag är företag inom Aliaxis-koncernen samt betrodda leverantörer som hjälper oss att hantera teknisk rådgivning, projektarbete och produktion för att driva vår verksamhet, samt för att leverera de produkter som du har beställt. Med dessa parter finns biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de ska skyddas. Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annan som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Om dina personuppgifter kommer att delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och du ger oss ditt samtycke.

Rekrytering
Vi använder personuppgifter för att hantera och administrera arbetsansökningar vid rekrytering av personal.

Hur länge behåller vi din personliga information?
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för. Vi betraktar dig som aktiv kontakt eller kund upp till 36 månader från ditt senaste kontakt- eller köptillfälle. Efter denna tid sparas endast uppgifter om dig utifrån legala krav som till exempel bokföringslag eller skattelagstiftning.

Dina personliga rättigheter
Du har rätt att begära ett utdrag om vilka personuppgifter vi har om dig genom att skriftligen begära ett utdrag från vårt CRM-system.

Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska rättas, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för marknadsföring. Vi är då skyldiga att upphöra med behandlingen utom i de fall där legala krav finns.

För att lämna in en begäran om utdrag, korrigering eller återkallelse av personuppgifter, vänligen kontakta oss för mer information.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Ändringar i denna integritetspolicy
Aliaxis förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka Aliaxis’ webbplats för att ta del av den senaste versionen.

Hur kontaktar du oss?
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till oss på:
E-mail: personal_data@aliaxis-ui.se
Tel: +46 (0)8-44 66 910
Fastställd av Aliaxis Utilities & Industry AB 2018-05-20

Cornelia F. Sundberg

Managing Director