Vertikala och horisontella flerstegspumpar

CWM 201
VERTIKALA ELEKTRISKA FLERSTEGSPUMPAR

TILLÄMPNING Vertikala elektriska flerstegspumpar i små dimensioner, lämpliga för lyftanordningar med eller utan tank, bevattningssystem och i samtliga fall där man behöver uppnå ett högre tryck. PMK: pump med fri axel, MK: komplett elektrisk pump.
MATERIAL: kolstål, AISI 316 rostfritt stål.

Max Flöde  110 m3/h
Max Tryck  331,5 m
Effekt  5,5÷37 kW

MK 65
VERTIKALA ELEKTRISKA FLERSTEGSPUMPAR

TILLÄMPNING Vertikala elektriska flerstegspumpar i små dimensioner, lämpliga för lyftanordningar med eller utan tank, bevattningssystem och i samtliga fall där man behöver uppnå ett högre tryck. PMK: pump med fri axel, MK: komplett elektrisk pump.
MATERIAL: kolstål, AISI 316 rostfritt stål.

Max Flöde 40 m3/h
Max Tryck 394 m
Effekt 7,5÷37 kW

MK65/R
VERTIKALA ELEKTRISKA FLERSTEGSPUMPAR

TILLÄMPNING Vertikala elektriska flerstegspumpar i små dimensioner, lämpliga för lyftanordningar med eller utan tank, bevattningssystem och i samtliga fall där man behöver uppnå ett högre tryck. PMK: pump med fri axel, MK: komplett elektrisk pump.
MATERIAL: kolstål, AISI 316 rostfritt stål.

Max Flöde  40 m3/h
Max Tryck  350 m
Effekt  5,5÷26 kW

MK50
VERTIKALA ELEKTRISKA FLERSTEGSPUMPAR

TILLÄMPNING Vertikala elektriska flerstegspumpar i små dimensioner, lämpliga för lyftanordningar med eller utan tank, bevattningssystem och i samtliga fall där man behöver uppnå ett högre tryck. PMK: pump med fri axel, MK: komplett elektrisk pump.
MATERIAL: kolstål, AISI 316 rostfritt stål.

Max Flöde  24 m3/h
Max Tryck  263 m
Effekt  3÷15 kW

MK40
VERTIKALA ELEKTRISKA FLERSTEGSPUMPAR

TILLÄMPNING Vertikala elektriska flerstegspumpar i små dimensioner, lämpliga för lyftanordningar med eller utan tank, bevattningssystem och i samtliga fall där man behöver uppnå ett högre tryck. PMK: pump med fri axel, MK: komplett elektrisk pump.
MATERIAL: gjutjärn, AISI 304 rostfritt stål.

Max Flöde  15 m3/h
Max Tryck  239 m
Effekt  1,5÷9,2 kW

MK40/R
VERTIKALA ELEKTRISKA FLERSTEGSPUMPAR

TILLÄMPNING Vertikala elektriska flerstegspumpar i små dimensioner, lämpliga för lyftanordningar med eller utan tank, bevattningssystem och i samtliga fall där man behöver uppnå ett högre tryck. PMK: pump med fri axel, MK: komplett elektrisk pump.
MATERIAL: gjutjärn, AISI 304 rostfritt stål.

Max Flöde  12 m3/h
Max Tryck  231 m
Effekt  1,5÷7,5 kW

MK32
VERTIKALA ELEKTRISKA FLERSTEGSPUMPAR

TILLÄMPNING Vertikala elektriska flerstegspumpar i små dimensioner, lämpliga för lyftanordningar med eller utan tank, bevattningssystem och i samtliga fall där man behöver uppnå ett högre tryck. PMK: pump med fri axel, MK: komplett elektrisk pump.
MATERIAL: gjutjärn, AISI 304 rostfritt stål.

Max Flöde  8 m3/h
Max Tryck  235 m
Effekt  0,75÷5,5 kW

MK32/R
VERTIKALA ELEKTRISKA FLERSTEGSPUMPAR

TILLÄMPNING Vertikala elektriska flerstegspumpar i små dimensioner, lämpliga för lyftanordningar med eller utan tank, bevattningssystem och i samtliga fall där man behöver uppnå ett högre tryck. PMK: pump med fri axel, MK: komplett elektrisk pump.
MATERIAL: gjutjärn, AISI 304 rostfritt stål.

Max Flöde  6,5 m3/h
Max Tryck  227 m
Effekt  0,75÷5,5 kW