Övriga pumpar

M92-102-202
SJÄLVSUGANDE ELEKTRISKA PUMPAR ”JET”

TILLÄMPNING Allmän vattenförsörjning, trycksättning av vatten med tryckkärl (autoklaver), trädgårdsbevattning, dimbevattning, livsmedelsindustrin, lantbruk och industriella applikationer. Applikationer för vattenförsörjning och trädgårdsbevattning. Obs! Det rekommenderas att en backventil eller bottenventil ansluts till sugledningen.

Max Flöde  10 m3/h
Max Tryck  92 m
Effekt  0,37÷2,2 kW

M90-100-153-203
SJÄLVSUGANDE ELEKTRISKA PUMPAR ”JET”

TILLÄMPNING Allmän vattenförsörjning, trycksättning av vatten med tryckkärl (autoklaver), trädgårdsbevattning, dimbevattning, livsmedels- och lantbruksapplikationer samt industriella applikationer. Applikationer för vattenförsörjning och trädgårdsbevattning. Obs! Det rekommenderas att en backventil eller bottenventil ansluts till sugledningen.

Max Flöde  10 m3/h
Max Tryck  92 m
Effekt  0,37÷2,2 kW

M150-200
SJÄLVSUGANDE ELEKTRISKA PUMPAR ”JET”

TILLÄMPNING Allmän vattenförsörjning, trycksättning av vatten med tryckkärl (autoklaver), trädgårdsbevattning, dimbevattning, livsmedels- och lantbruksapplikationer samt industriella applikationer. Applikationer för vattenförsörjning och trädgårdsbevattning. Obs! Det rekommenderas att en backventil eller bottenventil ansluts till sugledningen.

Max Flöde  10 m3/h
Max Tryck  92 m
Effekt  0,37÷2,2 kW

M50-60-70-80-300-400
SJÄLVSUGANDE ELEKTRISKA PUMPAR ”JET”

TILLÄMPNING Allmän vattenförsörjning, trycksättning av vatten med tryckkärl (autoklaver), trädgårdsbevattning, dimbevattning, livsmedels- och lantbruksapplikationer samt industriella applikationer. Applikationer för vattenförsörjning och trädgårdsbevattning. Obs! Det rekommenderas att en backventil eller bottenventil ansluts till sugledningen.

Max Flöde  10 m3/h
Max Tryck  92 m
Effekt  0,37÷2,2 kW

CFP-CF
ELEKTRISKA KUGGHJULSPUMPAR

TILLÄMPNING Lack, tjock eldningsolja, trögflytande vätskor, lim, melass, tvål, fett etc. Obs! Vätskan får inte innehålla några fasta partiklar.

Max Flöde  1,2 m3/h
Max Tryck  140 m
Effekt  0,37÷0,75 kW

AS
SJÄLVSUGANDE CENTRIFUGALPUMPAR

TILLÄMPNING Allmän vattenförsörjning från floder, vattendrag, avloppsvattendistribution, lantbruksapplikationer, byggarbetsplatser, disponering av avloppsvatten. Tack vare pumphjulets öppna konstruktion kan vatten med fasta ämnen enkelt passera, oavsett om det är sand, lera eller partiklar.

Max Flöde  36 m3/h
Max Tryck  25,5 m
Effekt  2,7 kW

AP
SJÄLVSUGANDE ELEKTRISKA CENTRIFUGALPUMPAR

TILLÄMPNING Allmän vattenförsörjning från floder, vattendrag, avloppsvattendistribution, lantbruksapplikationer, byggarbetsplatser, disponering av avloppsvatten. Tack vare pumphjulets öppna konstruktion kan vatten med fasta ämnen enkelt passera, oavsett om det är sand, lera eller partiklar.

Max Flöde  30 m3/h
Max Tryck  16,5 m
Effekt  0,75÷1,1 kW

M94-97-99
SJÄLVSUGANDE ELEKTRISKA PUMPAR ”JET”

TILLÄMPNING Allmän vattenförsörjning, trycksättning av vatten med tryckkärl (autoklaver), trädgårdsbevattning, dimbevattning, livsmedels- och lantbruksapplikationer, applikationer för vattenförsörjning och trädgårdsbevattning. Obs! Det rekommenderas att en backventil eller bottenventil ansluts till sugledningen.

Max Flöde  10 m3/h
Max Tryck  92 m
Effekt  0,37÷2,2 kW

CB
ELEKTRISKA CENTRIFUGALPUMPAR AV FLERSTEGSTYP

TILLÄMPNING – För mekaniska och kemiskt icke-aggressiva vätskor. – Vattenförsörjning. – Hushållssystem. – Automatisk vattendistribution med små eller medelstora bevattningstankar (autoklaver). – Tryckökningar i vattenledningsnät.

Max Flöde  15 m3/h
Max Tryck  85 m
Effekt  0,6÷2,2 kW

FC
ELEKTRISKA CENTRIFUGALPUMPAR MED TVÅ MOTSATTA PUMPHJUL

TILLÄMPNING Industriell vattenförsörjning, trycksättning av vatten med tryckkärl (autoklaver), olika applikationer för trädgårds- och lantbruksbevattning, vattenförsörjningssystem för anläggningar och hushåll, pann- och kylaggregat

Max Flöde  18 m3/h
Max Tryck  96 m
Effekt  0,55÷7,5 kW

BP
ELEKTRISKA CENTRIFUGALPUMPAR MED ETT PUMPHJUL

TILLÄMPNING Dessa elektriska pumpar kan användas för ytbevattnings- och spridarbevattningssystem, dränera vatten från sjöar, floder och tankar, samt för olika industriella applikationer som kräver större kapacitet och medelhögt-till-lågt utlopp.

Max Flöde  210 m3/h
Max Tryck  63 m
Effekt  0,75÷22 kW

CM-CMP
ELEKTRISKA CENTRIFUGALPUMPAR MED ETT PUMPHJUL

TILLÄMPNING Industriell vattenförsörjning, trycksättning av vatten med tryckkärl (autoklaver), applikationer för trädgårds- och lantbruksbevattning, vattenförsörjningssystem för anläggningar och hushåll.

Max Flöde  8 m3/h
Max Tryck  59 m
Effekt  0,37÷2,2 kW

KF
PERIFERA ELEKTRISKA PUMPAR

TILLÄMPNING Allmän vattenförsörjning, trycksättning av vatten med tryckkärl (autoklaver), trädgårdsbevattning, dimbevattning, tryckstegringssystem, livsmedels- och lantbruksapplikationer, applikationer för trädgårdsbevattning, för tömning och påfyllning av cisterner, endast för rena vätskor.

Max Flöde  4,2 m3/h
Max Tryck  88 m
Effekt  0,37÷1,5 kW