Horisontella elektriska flerstegspumpar

OP 65 50 Hz
HORISONTELLA ELEKTRISKA CENTRIFUGALPUMPAR AV FLERSTEGSTYP OP

TILLÄMPNING Tillförsel av rent vatten och icke-aggressiva kemiska vätskor. OP-pumpar är lämpliga för hushållsanvändning, för automatisk vattendistribution med små till medelstora trycktankar, för trädgårdsskötsel, bevattning, vattenförsörjning från brunnar. Tack vare dess högt placerade utlopp kan OP-pumpar även användas som styrpumpar för trycksättningsenheter.
MATERIAL: kolstål, AISI 316 rostfritt stål.

Max Flöde   40 m3/h
Max Tryck  162 m
Effekt  4÷11 kW

OP 40/R 50 Hz
HORISONTELLA ELEKTRISKA CENTRIFUGALPUMPAR AV FLERSTEGSTYP OP

TILLÄMPNING Tillförsel av rent vatten och icke-aggressiva kemiska vätskor. OP-pumpar är lämpliga för hushållsanvändning, för automatisk vattendistribution med små till medelstora trycktankar, för trädgårdsskötsel, bevattning, vattenförsörjning från brunnar. Tack vare dess högt placerade utlopp kan OP-pumpar även användas som styrpumpar för trycksättningsenheter.
MATERIAL: gjutjärn, AISI 304 rostfritt stål.

Max Flöde  11 m3/h
Max Tryck  73,5 m
Effekt  0,75÷2,2 kW

OP 32 50 Hz
HORISONTELLA ELEKTRISKA CENTRIFUGALPUMPAR AV FLERSTEGSTYP OP

TILLÄMPNING Tillförsel av rent vatten och icke-aggressiva kemiska vätskor. OP-pumpar är lämpliga för hushållsanvändning, för automatisk vattendistribution med små till medelstora trycktankar, för trädgårdsskötsel, bevattning, vattenförsörjning från brunnar. Tack vare dess högt placerade utlopp kan OP-pumpar även användas som styrpumpar för trycksättningsenheter.
MATERIAL: gjutjärn, AISI 304 rostfritt stål.

Max Flöde  8 m3/h
Max Tryck  101 m
Effekt  0,37÷2,2 kW

OP 32/R 50 Hz
HORISONTELLA ELEKTRISKA CENTRIFUGALPUMPAR AV FLERSTEGSTYP OP

TILLÄMPNING Tillförsel av rent vatten och icke-aggressiva kemiska vätskor. OP-pumpar är lämpliga för hushållsanvändning, för automatisk vattendistribution med små till medelstora trycktankar, för trädgårdsskötsel, bevattning, vattenförsörjning från brunnar. Tack vare dess högt placerade utlopp kan OP-pumpar även användas som styrpumpar för trycksättningsenheter.
MATERIAL: gjutjärn, AISI 304 rostfritt stål.

Max Flöde  6,5 m3/h
Max Tryck  100 m
Effekt  0,55÷2,2 kW