Vertikala pumpar

Metall
Typ GVRN – Vertikal kemisk centrifugalpump för H2SO4-applikationer
Typ GVSO – Vertikal kemipump av metalliska material
Typ RCEV – Vertikal kemipump av metalliska material

Plast
Typ RKuV – Vertikal kemipump i plast
Typ RVKu – Vertikal kemipump i plast