Vertikala pumpar – lätt konstruktion

Metall
Typ RK – Vertikal kemipump av metalliska material

Plast
Typ RKuVL – Vertikal kemipump i plast