Magnetdrivna pumpar

Metall
Typ RMKN – Magnetdriven pump av metalliska material enligt DIN EN 22858 (ISO 2858)

Plastbeläggning
Typ FNPM – Magnetdriven pump i plast