RCFKu – Friströmspump i plast

RCFKu
Material  Plast
Konstruktion  Free Flow Pumps
Storlek  DN 80 – DN 200
Kapacitet  Qmax. = 700 m3/h
Tryck  Hmax. = 100 m
Temperatur  -50 °C till +130 °C

Tillämpning
Aggressiva vätskor fyllda med fasta partiklar

Konstruktionsegenskaper

  • Konstruktion, prestandaegenskaper och mått, förutom axiallängden, uppfyller DIN EN 22858 (ISO 2858)
  • Delar i kontakt med mediet är av hårdplast
  • Back pull-out-konstruktion
  • Hus med stor tvärsnittsarea på grund av infällt friströmshjul med bakåtböjda skovlar
  • Robusta axellager och axiell justering av pumprotorn utan att demontering krävs
  • Korrosionsskydd av metalliska komponenter med flera lager av epoxihartsbaserad lack
  • Finns även med robust armering i GGG 40

Tätningar
Enkelverkande inre, mekanisk tätning eller enkelverkande yttre, mekanisk tätning, dubbelverkande mekanisk tätning

Packningsring
Mekanisk tätning

Materialspecifikation
PP
PE 1000
PVDF