Keminormpumpar

Keramik
Typ FNC – Keminormpump av industriell keramik

Metall
Typ RN – Keminormpump av metalliska material
Typ RNSi – Keminormpump av metalliska material

Plast
Typ RCNKu – Keminormpump i plast
Typ CPDR – Keminormpump i plast

Plastbeläggning
Typ FNP – Keminormpump med PFA-beläggning
Typ RNP – Keminormpump med ETFE-beläggning