Vi hittar den bästa lösningen

Pumpspecialist med världsrykte
Företaget grundades som ”Anonyme Nassauische Rheinhütte Gesellschaft” masugnsanläggningen 1857 och har sedan dess stegvis utvecklats under de senaste 150 åren till dagens FRIATEC AG – Rheinhütte Pumps Division. Företaget är idag en efterfrågad pumpspecialist världen över, vars produkter har en ledande roll i den internationella konkurrensen, i synnerhet på grund av det breda utbudet av material och konstruktioner.

Utöver de två fabrikerna i Wiesbaden och Rennerod, Tyskland, har FRIATEC AG – Rheinhütte Pumps Division flera tekniska filialer i Tyskland och ett globalt nätverk av sälj- och servicekontor. Detta innefattar dotterbolag och koncernbolag i Kina, Brasilien och USA. Nationella och lokala kontor kan på så sätt ge individuella och kundanpassade råd när som helst.

Som specialist inom korrosions- och slitagebeständiga material är FRIATEC AG – Rheinhütte Pumps Division ledande med sin kunskap inom flera specialområden. Grunden för vårt breda pumpsortiment är de tre materialgrupperna: metall, plast och keramik. Tack vare detta breda materialutbud och mer än 40 olika pumpserier kan vi erbjuda process- och mediespecifika lösningar.

Vårt produktutbud omfattar:

  • Centrifugalpumpar
  • Axiella centrifugalpumpar
  • Halvaxiella centrifugalpumpar
  • Normpumpar
  • Stockningsfria pumpar
  • Självsugande pumpar
  • Vertikala pumpar
  • Vätskeringvakuumpumpar