Vakuumpumpar och kompressorer

TRH
Vätskeringsvakuumpumpar av två- eller enstegstyp

Vakuum  Högt
Intervall mbar  33-200
Maxtryck bar G  1.8
Maxflöde m³/h  3500
Antal steg  2
Stöd  Bilateralt
Tätning  Mekanisk

TRS
Vätskeringsvakuumpumpar av enstegstyp för lågt eller medelhögt vakuum

Vakuum  Medelhögt-lågt
Intervall mbar  150-900
Maxtryck bar G  1.6
Maxflöde m³/h  3500
Antal steg  1
Stöd  Bilateralt
Tätning  Mekanisk

TRV
Vätskeringsvakuumpumpar av enstegstyp för lågt, medelhögt och högt vakuum

Vakuum  Högt-medelhögt-lågt
Intervall mbar  33-900
Maxtryck bar G  1.8
Maxflöde m³/h  500
Antal steg  1
Stöd  Fribärande eller bilateralt
Tätning  Mekanisk

TRM
Vätskeringsvakuumpumpar av monoblock- och enstegstyp för högt, medelhögt och lågt vakuum

Vakuum  Högt-medelhögt-lågt
Intervall mbar  33-900
Maxtryck bar G  0.3
Max flow m³/h  270
Antal steg  1
Stöd  Fribärande
Tätning  Mekanisk

TRVX
Vätskeringsvakuumpumpar av enstegstyp för högt, medelhögt och lågt vakuum

Vakuum  Högt-medelhögt-lågt
Intervall mbar  33-900
Maxtryck bar G  2
Maxflöde m³/h  1050
Antal steg  1
Stöd  Bilateralt
Tätning  Mekanisk

TRMX
Vätskeringvakuumpumpar av enstegstyp

Vakuum  Högt-medelhögt-lågt
Intervall mbar  33-900
Maxtryck bar G  0.3
Maxflöde m³/h  65
Antal steg  1
Stöd  Fribärande
Tätning  Mekanisk

TRVK
Vätskeringsvakuumpumpar av enstegstyp för högt vakuum

Vakuum  Högt
Intervall mbar  40-200
Maxtryck bar G  1.4
Maxflöde m³/h  23000
Antal steg  1
Stöd  Bilateralt
Tätning  Mekanisk eller packningsring

TRSK
Vätskeringsvakuumpumpar av enstegstyp för medelhögt och lågt vakuum

Vakuum  Medelhögt-lågt
Intervall mbar  200-900
Maxtryck bar G  1.2
Maxflöde m³/h  30000
Antal steg  1
Stöd  Bilateralt
Tätning  Mekanisk eller packningsring

SA
Dubbelverkande vätskeringpumpar

Vakuum  Kompression
Intervall mbar
Maxtryck bar G  10
Maxflöde m³/h  180
Antal steg  2-3
Stöd  Bilateralt
Tätning  Mekanisk