Vakuumpaket

OILSYS
Vakuumsystem med komplett oljecirkulation

Vakuum  Högt-medelhögt-lågt
Intervall mbar  20-900
Maxtryck bar G  1.8
Maxflöde m³/h  1600
Antal steg  1-2
Stöd
Tätning  Mekanisk

OILPACK
Kompakta vakuumsystem med komplett oljecirkulation

Vakuum  Högt-medelhögt-lågt
Intervall mbar  20-900
Maxtryck bar G  1.8
Maxflöde m³/h  1000
Antal steg  1-2
Stöd
Tätning  Mekanisk

HYDROSYS
Vakuumsystem med komplett eller partiell vattencirkulation

Vakuum  Högt-medelhögt-lågt
Intervall mbar  33-900
Maxtryck bar G  1.8
Maxflöde m³/h  3500
Antal steg  1-2
Stöd
Tätning  Mekanisk

HYDROPACK
Kompakta vakuumsystem med komplett eller partiell vattencirkulation

Vakuum  Högt-medelhögt-lågt
Intervall mbar  33-900
Maxtryck bar G  1.8
Maxflöde m³/h  3500
Antal steg  1-2
Stöd
Tätning  Mekanisk

HYDROTWIN/OILTWIN
Vakuumsystem med pump+rootskompressor med komplett vatten- eller oljecirkulation för mycket högt vakuum kontrollerat av PLC

Vakuum  Högt-medelhögt-lågt
Intervall mbar  2-900
Maxtryck bar G  1.8
Maxflöde m³/h  3500
Antal steg  1-2
Stöd
Tätning  Mekanisk