Centrifugalpumpar

TCH
Centrifugalpumpar av enstegstyp med slutet pumphjul enligt ISO 2858 och 5199

 Pumphjul  Slutet
 Maxflöde m³/h  500
 Maxtryck bar  15
 Pumpade vätskor  Rena eller något grumliga vätskor
 Självsugande  Nej
 Antal steg  1
 Tätning  Mekanisk eller packningsring
 ISO  2858 / 5199

TCHM
Centrifugalpumpar av monoblock- och enstegstyp med slutet pumphjul

 Pumphjul  Slutet
 Maxflöde m³/h  500
 Maxtryck bar  10
 Pumpade vätskor  Rena eller något grumliga vätskor
 Självsugande  Nej
 Antal steg  1
 Tätning  Mekanisk
 ISO  Nej

TCT
Centrifugalpumpar av enstegstyp med öppet pumphjul av virveltyp

 Pumphjul  Virveltyp
 Maxflöde m³/h  250
 Maxtryck bar  7
 Pumpade vätskor  Vätskor som innehåller fasta partiklar och/eller suspenderade partiklar.
Trögflytande och grumliga vätskor.
 Självsugande  Nej
 Antal steg  1
 Tätning  Mekanisk eller packningsring
 ISO  2858 / 5199

TCTM
Centrifugalpumpar av monoblock- och enstegstyp med öppet pumphjul av virveltyp

 Pumphjul  Virveltyp
 Maxflöde m³/h  220
 Maxtryck bar  7
 Pumpade vätskor  Vätskor som innehåller fasta partiklar och/eller suspenderade partiklar.
Trögflytande och grumliga vätskor.
 Självsugande  Nej
 Antal steg  1
 Tätning  Mekanisk
 ISO  Nej

TCA
Centrifugalpumpar av enstegstyp med helt öppet pumphjul

 Pumphjul  Öppet
 Maxflöde m³/h  100
 Maxtryck bar  10
 Pumpade vätskor  Mycket slitande vätskor med suspenderade fasta partiklar
 Självsugande  Nej
 Antal steg  1
 Tätning  Mekanisk eller packningsring
 ISO  2858 / 5199

MCU-CH
Centrifugalpumpar av enstegstyp med slutet pumphjul

 Pumphjul  Slutet
 Maxflöde m³/h  1200
 Maxtryck bar  6
 Pumpade vätskor  Rena eller något grumliga vätskor
 Självsugande  Nej
 Antal steg  1
 Tätning  Mekanisk eller packningsring
 ISO  2858

TCH GR. 5
Centrifugalpumpar av enstegstyp med slutet pumphjul

 Pumphjul  Slutet
 Maxflöde m³/h  2200
 Maxtryck bar  8
 Pumpade vätskor  Rena eller något grumliga vätskor
 Självsugande  Nej
 Antal steg  1
 Tätning  Mekanisk eller packningsring
 ISO  Nej

TCN
Centrifugalpumpar av enstegstyp med slutet pumphjul

 Pumphjul  Slutet
 Maxflöde m³/h  1700
 Maxtryck bar  6
 Pumpade vätskor  Tjocka och trögflytande vätskor
 Självsugande  Nej
 Antal steg  1
 Tätning  Mekanisk
 ISO  Nej

MEC
Centrifugalpumpar av enstegstyp med fyrbladigt öppet pumphjul

 Pumphjul  Öppet
 Maxflöde m³/h  2200
 Maxtryck bar  4
 Pumpade vätskor  Tjocka och trögflytande vätskor
 Självsugande  Nej
 Antal steg  1
 Tätning  Mekanisk eller packning
 ISO  Nej

TCD
Centrifugalpumpar av enstegstyp med slutet pumphjul för termisk olja

 Pumphjul  Slutet
 Maxflöde m³/h  350
 Maxtryck bar  10
 Pumpade vätskor  Termisk olja upp till 320°C
 Självsugande  Nej
 Antal steg  1
 Tätning  Mekanisk
 ISO  2858

TCK
Magnetdrivna centrifugalpumpar av enstegstyp med slutet pumphjul

 Pumphjul  Slutet
 Maxflöde m³/h  300
 Maxtryck bar  16
 Pumpade vätskor  Rena och icke-slitande vätskor
 Självsugande  Nej
 Antal steg  1
 Tätning  Magnetdrivning
 ISO  2858

TBH
Självsugande centrifugalpumpar

 Pumphjul  Radiellt
 Maxflöde m³/h  70
 Maxtryck bar  35
 Pumpade vätskor  Rena och icke-slitande vätskor och flytande gaser
 Självsugande  ja
 Antal steg  1-8
 Tätning  Mekanisk
 ISO  Nej

TBK
Magnetdrivna, självsugande centrifugalpumpar av flerstegstyp baserade på TBH

 Pumphjul  Radiellt
 Maxflöde m³/h  35
 Maxtryck bar  16
 Pumpade vätskor  Rena och icke-slitande vätskor och flytande gaser
 Självsugande  ja
 Antal steg  1-8
 Tätning  Magnetdrivning
 ISO  Nej

TBA
Självsugande centrifugalpumpar med lågt NPSH-värde

 Pumphjul  Radiellt och slutet
 Maxflöde m³/h  35
 Maxtryck bar  35
 Pumpade vätskor  Rena och icke-slitande vätskor och flytande gaser
 Självsugande  Ja
 Antal steg  1-8
 Tätning  Mekanisk
 ISO  Nej

TBAK
Magnetdrivna, självsugande centrifugalpumpar av flerstegstyp baserade på TBA

 Pumphjul  Radiellt och slutet
 Maxflöde m³/h  35
 Maxtryck bar  16
 Pumpade vätskor  Rena och icke-slitande vätskor och flytande gaser
 Självsugande  Ja
 Antal steg  1-8
 Tätning  Magnetdrivning
 ISO  Nej

TMA
Centrifugalpumpar av flerstegstyp

 Pumphjul  Slutet
 Maxflöde m³/h  45
 Maxtryck bar  40
 Pumpade vätskor  Rena och icke-slitande vätskor
 Självsugande  Nej
 Antal steg  3-15
 Tätning  Mekanisk eller packningsring
 ISO  Nej