Högtrycksgenomföringar för offshore & subsea

Aliaxis och Friatec har många års erfarenhet av keramiska produkter för elektriska applikationer. Vi har använt denna erfarenhet och kunskap för att utveckla produkter och lösningar för offshore & subseamarknaden. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi specialanpassade konstruktioner för krävande ändamål.

Aliaxis fokuserar i stor utsträckning på elektroteknik där Aliaxis och Friatec tillverkar ett brett utbud av keramik-metall-konstruktioner, t.ex. keramiska genomföringar, kopplingar, sensorer etc. Keramiska genomföringar konstrueras för användning under högt tryck, hög spänning, starkström och hög eller låg temperatur i korrosiva miljöer.

Våra keramik-metall-konstruktioner kan användas inom en rad olika applikationer, däribland undervattensystem, högtrycksoljesystem, vakuum- och instrumentsystem, med tryck på upp till 2 000 bar. Oavsett om du har en applikation med högspänning, starkström, högtryck eller alla tre försöker vi alltid hitta en lösning.