Sverige

Aliaxis Utilities & Industry AB
Stormbyvägen 6
S – 163 55 Spånga

Tel: +46 (0)8 44 66 910
Fax: +46 (0)8 44 66 911
Mail: info[@]aliaxis-ui.se
Org nr: 556193 0479

Öppettider:
Mån-Tor 08.00-16.30
Fredag 08.00-15.00

Danmark

Filial Aliaxis Utilities & Industry AB
Ceramics Division
Axeltorv 12, 2 tv
4700 Næstved

Tel: +45 78 76 24 01
Mail: info[@]aliaxis-ui.dk
Org nr: 37 36 95 86

Öppettider:
Man-Tor 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Danmark

Filial Aliaxis Utilities & Industry AB
Utilities Division
C/O Nicoll Nordic A/S
Trekroner Centervej 57
4000 Roskilde

Tel: +45 78 76 24 00
Mail: info[@]aliaxis-ui.dk
Org nr: 31 17 07 10

Öppettider:
Man-Tor 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Utilities Division övergår till Nicoll Nordic 2018-01-01

PERSONUPPGIFTER GDPR

E-mail: personal_data[@]aliaxis-ui.se
Tel: +46 (0)8 44 66 910

Lager

Filial Aliaxis Utilities & Industry AB
C/O DSV Solutions A/S
Egeskovvej 6
8700 Horsens

Öppettider:
Mån-Tor 07.00-16.00
Fredag 07.00-15.00