Aliaxis Utilities & Industry AB

Aliaxis Utilities & Industry AB är Aliaxiskoncernens säljbolag i Sverige. Inom segmentet plaströrssystem och kopplingar är Aliaxis den största tillverkaren i världen. Koncernen, med säte i Belgien, har totalt ca 16 000 anställda och omsätter 2,5 miljarder EURO. Tillverkning sker i alla världsdelar.

Koncernens produkter säljs under ett antal olika varumärken som samtliga har en stark position inom sitt marknadssegment.

Bland de koncernprodukter som säljs på den svenska marknaden märks plaströrsystem inom VA och VVS, sanitära produkter, tekniska keramer till industrin och pumpar för krävande miljöer. Kompletterande produkter från andra leverantörer ingår också i sortimentet.

Affärsidé och mål
Vår affärsidé är att erbjuda specialtillverkade produkter och systemlösningar inom avgränsade marknadssegment där vi kan bidra till att ett mervärde skapas för slutanvändare och distributörer. Genom att i första hand arbeta med produkter som är producerade inom koncernen förfogar vi över hela utvecklings- och tillverkningskedjan.

Vårt mål är att lösa kundens problem, snabbt, kvalificerat och på ett marknads- och kundorienterat sätt.

Aliaxis Utilities & Industry AB i Sverige

Vi har säljkontor i Spånga samt en säljkår som är utspridd över hela landet. Vi är verksamma inom fyra kundsegment:

  • Ceramics Division
  • Pumps Division
  • Utilities Division (VA)