ALIAXIS HAR FÅTT 3-STJÄRNIGT PRIS FÖR BÄSTA NYHET PÅ DANSKA HI-MESSENS HEMSIDA FÖR ”SNABB LEVERANS AV KERAMISKE PROTOTYPER”

Tillverkning av enstaka prototyper behöver inte längre ta upp till flera veckor. Nu kan även mer avancerade prototyper levereras inom två veckor, med hjälp av en enstegs produktionsmetod.
Det är danska Aliaxis Utilities & Industri A / S, som på hösten 2017 presenterar denna 3-stjärniga Danmarksnyhet under titeln ”Keramiska prototyper inom 2 veckor – är det möjligt?”
För att kunna klara snabb produktion av prototyper använder Aliaxis CAD / CAM programmering från ideutveckling till färdiga prototyper i de keramiska FRIALIT-DEGUSSIT-materialen. Det garanterar enligt utställaren, hög processäkerhet och hög geometrisk flexibilitet vid design av komponenter.
Der går enligt utställaren högst två veckor från sammanställning av CAD-data till färdiga prototyper.
Eftersom det är den sintrade komponenten som används vid fräsning och bearbetning, motsvarar prototypernas materialegenskaper 100% seriekvalitet. Prototyper i seriekvalitet enligt kundens krav kan framställas i de keramiska materialen aluminiumoxid, zirkoniumoxid och zirkoniumförstärkt aluminiumoxid.

Ytterligare information:
Aliaxis Utilities & Industri A/S, tlf .: +45 78 76 24 01
Standnr .: J7330 på HI-Messen