Sikker samlingsmetode af store dimensioner

large_pipes Byggeplads-hensigtsmæssige løsninger i XL

Rør fremstillet af PE-HD er blevet brugt i årtier i gas- og vandforsyninger samt til spildevandsafløb. På grund af den store accept på markedet samt de udvidede muligheder i rørproduktionen, bevæger rørføringer fremstillet af PE-HD sig mod større dimensioner. Rørlæggere på byggepladser over hele verden står over for nye udfordringer, både med hensyn til håndtering af fittings og samlingsmetode.

Sammen med FRIALEN XL vil du kunne håndtere disse udfordringer.

FRIALEN XL inkluderer næsten alle produkter inden for svejsning af store fittings i dimensioner fra 250 til 1200 mm. FRIATEC AG er her karakteriseret af teknisk knowhow ved erfaring, høj produkt- og servicekvalitet samt innovation.

Dette var basis for udviklingen af produkt port foliet specielt designet til at møde krav til samling af store dimensioner.