Suveræn samling til: Stikledninger

Til stikledninger anvendes hovedsageligt PE-HD-rør. Ved at anvende FRIALEN til serviceledninger får man valuta for arbejdet, sikkerheden og økonomien. Med FRIALEN er du godt udrustet til alle installationer inden for gas- og vandforsyningsområdet, ved nybyggeri eller vedligeholdelse, også på specielle ledningsføringer.

FRIALONG FRIALEN Langmuffe

… er næsten dobbelt så lang som standardmuffen. Dermed er den ideel til nedlægning og svejsning PEM-rør i ruller i dimensioner fra 32 til 63 mm.

FRIASTOP med gasudslipssikring

… bliver indsat direkte efter anboringssadlen til sikkerhed ved nedgravede stikledninger. I tilfælde af brud på rør, fx ved opgravning eller forgrening, bliver gasudslippet automatisk stoppet.

 dav FRIALEN trykanboringsventil DAV

… er en ventil, der kan lukkes for gas- og vandledninger. Montering og håndtering sker enkelt og hurtigt:

  • Svejsning og forgrening er mulig på gas- og hovedvandledninger, som er under driftstryk
  • Til forgrening såvel som åbnings- og aflukningsfunktioner kræves der kun 10 omdrejninger på dimensioner op til 225 mm
  • Der kræves ingen rustbeskyttelse
daa FRIALEN trykanboringssaddel DAA

… er det perfekte valg, da der ikke kræves aflukning af ledningen. Ved den specielle konstruktion kan montering ske uden lækage under driftstryk muligt.

 Reduzierung FRIALEN dele til elektrosvejsning

… forenkler installation af stikledninger. I det omfattende FRIALEN-program hører vinkler, T-stykker, reduktioner mm.

 Uebergangsstueck FRIALEN overgangsdele

… anvendes som overgangsmateriale fra metal rørdele med gevindtilslutning til PE-HD eller omvendt fx ved ventiler.