Pumps for domestic applications and booster sets

M92-102-202
ELEKTRISKE SELVANSUGENDE PUMPER “JET”

ANVENDELSE Generel vandforsyning, tryksætning af vand vha. trykbeholdere (autoklaver), kunstvanding i gartnerier, kunstvanding med vandtåge, mælkeproduktion og industri. Vandoverførsel og havevanding. Bemærk: Det tilrådes generelt at montere enten en kontraventil eller bundventil i sugeledningen.

Maks. kapacitet  10 m3/h
Maks. løftehøjde  92 m
Effekt  0,37÷2,2 kW

M90-100-153-203
ELEKTRISKE SELVANSUGENDE PUMPER “JET”

ANVENDELSE Generel vandforsyning, tryksætning af vand vha. trykbeholdere (autoklaver), kunstvanding i gartnerier, kunstvanding med vandtåge, mælkeproduktion og industri. Vandoverførsel og havevanding. Bemærk: Det tilrådes generelt at montere enten en kontraventil eller bundventil i sugeledningen.

Maks. kapacitet  10 m3/h
Maks. løftehøjde  92 m
Effekt  0,37÷2,2 kW

M150-200
ELEKTRISKE SELVANSUGENDE PUMPER “JET”

ANVENDELSE Generel vandforsyning, tryksætning af vand vha. trykbeholdere (autoklaver), kunstvanding i gartnerier, kunstvanding med vandtåge, mælkeproduktion og industri. Vandoverførsel og havevanding. Bemærk: Det tilrådes generelt at montere enten en kontraventil eller bundventil i sugeledningen.

Maks. kapacitet  10 m3/h
Maks. løftehøjde  92 m
Effekt  0,37÷2,2 kW

M50-60-70-80-300-400
ELEKTRISKE SELVANSUGENDE PUMPER “JET”

ANVENDELSE Generel vandforsyning, tryksætning af vand vha. trykbeholdere (autoklaver), kunstvanding i gartnerier, kunstvanding med vandtåge, mælkeproduktion og industri. Vandoverførsel og havevanding. Bemærk: Det tilrådes generelt at montere enten en kontraventil eller bundventil i sugeledningen.

Maks. kapacitet  10 m3/h
Maks. løftehøjde  92 m
Effekt  0,37÷2,2 kW

CFP-CF
ELEKTRISKE TANDHJULSPUMPER

ANVENDELSE Lak, tyk olie, tyktflydende væsker, lim, melasse, sæbe, fedt osv. Bemærk: Væsken må ikke indeholde tørstof.

Maks. kapacitet  1,2 m3/h
Maks. løftehøjde  140 m
Effekt  0,37÷0,75 kW

AS
SELVANSUGENDE CENTRIFUGALPUMPER MED MOTOR

ANVENDELSE Generel vandforsyning fra floder, vandløb, distributionsanlæg til snavset vand, landbrug, byggepladser, bortledning af snavset vand. Den åbne løberkonstruktion tillader nemt vand med tørstof at passere, uanset om det drejer sig om sand, mudder eller partikler.

Maks. kapacitet  36 m3/h
Maks. løftehøjde  25,5 m
Effekt  2,7 kW

AP
ELEKTRISKE SELVANSUGENDE CENTRIFUGALPUMPER

ANVENDELSE Generel vandforsyning fra floder, vandløb, distributionsanlæg til snavset vand, landbrug, byggepladser, bortledning af snavset vand. Den åbne løberkonstruktion tillader nemt vand med tørstof at passere, uanset om det drejer sig om sand, mudder eller partikler.

Maks. kapacitet  30 m3/h
Maks. løftehøjde  16,5 m
Effekt  0,75÷1,1 kW

M94-97-99
ELEKTRISKE SELVANSUGENDE PUMPER “JET”

ANVENDELSE Generel vandforsyning, tryksætning af vand vha. trykbeholdere (autoklaver), kunstvanding i gartnerier, kunstvanding med vandtåge, mælkeproduktion, landbrug, vandoverførsel og havevanding. Bemærk: Det tilrådes generelt at montere enten en kontraventil eller bundventil i sugeledningen.

Maks. kapacitet  10 m3/h
Maks. løftehøjde  92 m
Effekt  0,37÷2,2 kW

CB
ELEKTRISKE FLERTRINSCENTRIFUGALPUMPER

ANVENDELSE – Væsker, der ikke er skadelige for mekanik og kemisk ikke-aggressive væsker. – Vandforsyning. – Brugsvandsanlæg. – Automatisk vandfordeling med små eller mellemstore tanke (autoklaver) til kunstvanding. – Trykforøgelse i hovedvandledninger.

Maks. kapacitet  15 m3/h
Maks. løftehøjde  85 m
Effekt  0,6÷2,2 kW

FC
ELEKTRISKE CENTRIFUGALPUMPER MED TO MODSTÅENDE LØBERE

ANVENDELSE Industrivandforsyning, tryksætning af vand vha. trykbeholdere (autoklaver), forskellig kunstvanding inden for gartneri og landbrug, kommunal og privat brugsvandsforsyning og drikkevand, fyrings- og kølesystemer.

Maks. kapacitet  18 m3/h
Maks. løftehøjde  96 m
Effekt  0,55÷7,5 kW

BP
ELEKTRISKE CENTRIFUGALPUMPER MED ÉN LØBER

ANVENDELSE Disse elektriske pumper kan bruges til overrislings- og sprinklervandingssystemer, vandsugning fra søer, vandløb og tanke samt forskellige industrielle anvendelsesområder, hvor der kræves større kapacitet og lille til mellemstor løftehøjde.

Maks. kapacitet  210 m3/h
Maks. løftehøjde  63 m
Effekt  0,75÷22 kW

CM-CMP
ELEKTRISKE CENTRIFUGALPUMPER MED ÉN LØBER

ANVENDELSE Industrivandforsyning, tryksætning af vand vha. trykbeholdere (autoklaver), kunstvanding inden for gartneri og landbrug, kommunal og privat brugsvandforsyning.

Maks. kapacitet  8 m3/h
Maks. løftehøjde  59 m
Effekt  0,37÷2,2 kW

KF
ELEKTRISKE PERIFERIPUMPER

ANVENDELSE Generel vandforsyning, tryksætning af vand vha. trykbeholdere (autoklaver), kunstvanding i gartnerier, kunstvanding med vandtåge, trykforøgelse i brusebade, mælkeproduktion, landbrug, havevanding, tømning og fyldning af cisterner (kun rent vand).

Maks. kapacitet  4,2 m3/h
Maks. løftehøjde  88 m
Effekt  0,37÷1,5 kW