Konstruktion: Dykpumper

Metal
GVRN-type – Vertikal centrifugalpumpe til kemikalier – til svovlsyre
GVSO-type – Dykpumpe af metal til kemikalier
RCEV-type – Dykpumpe af metal til kemikalier

Plast
RKuV-type – Dykpumpe af plast til kemikalier
RVKu-type – Dykpumpe af plast til kemikalier